Asbestinventarisatie

Gaat u verbouwen, slopen en of renoveren?

Daarvoor heeft u een asbestinventarisatie rapportage nodig. ReBa Consultancy B.V. kan deze voor elke situatie voor u verzorgen.
Het asbestonderzoek bestaat uit het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbesthoudende producten in een bouwwerk en/of object.

Tijdens een asbestinventarisatie worden de visueel direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Veelal wordt een asbestinventarisatie in bewoonde situatie uitgevoerd en worden derhalve geen destructieve handelingen uitgevoerd die de integriteit en functionaliteit van een gebouw kunnen aantasten.
Wanneer tijdens een asbestinventarisatie locaties worden waargenomen, waarvan het vermoeden bestaat dat hier asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (z.g. uitsluitingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie een aanvullende asbestinventarisatie destructief te worden uitgevoerd (voorheen Type B).

In de rapportages asbestinventarisatie worden deze uitsluitingen letterlijk vermeldt zodat voorafgaand aan de renovatie of sloop duidelijk is welke delen van een gebouw/object nog aanvullend onderzocht moeten worden. Indien locaties aanwezig zijn die niet onderzocht zijn maar waar geen vermoeden van bestaat dat hier zich asbesthoudende toepassingen bevinden hoeven deze locaties niet aanvullend te worden onderzocht.

Een asbestinventarisatierapport dient als basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunnning voor renovatie of sloop bouwwerk en/of object.

Terug naar wat we doen