Schoorsteen vegen

Wordt uw schoorsteen ook al door ons geveegd?

Waarom schoorsteenvegen?

Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek geveegd worden. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft. Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terecht komen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot (teer) genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk.

Hoe vaak moet een schoorsteen geveegd worden

Bij gebruik van hout, kolen of olie wanneer de kachel of open haard gebruikt wordt als sfeerverwarming, is één keer per jaar vegen voldoende. (mits u droog en onbehandeld hout stookt). Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd-of bijverwarming is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.

Hoe moet een schoorsteen geveegd worden?

Een schoorsteen kan op twee manieren geveegd worden, van onderaf en van bovenaf. Het is belangrijk dat de gehele schoorsteen geveegd wordt.  Als dit niet vakkundig gebeurd, bestaat de kans dat de roet/creosoot ergens in de schoorsteen wordt samendrukt. Wanneer dit proces herhaaldelijk plaatsvindt, kan de schoorsteen dicht slibben, met alle gevolgen van dien.
Tenzij de kachel en/of de schoorsteenconstructie het niet mogelijk maakt, vegen wij uw schoorsteen van onderaf. Wanneer dit niet mogelijk is of als wij twijfelen aan de conditie van de schoorsteenmond, vegen wij van bovenaf. Wij brengen hierbij een geringe meerprijs in rekening. Wij houden nauwkeurig op uw klantenkaart bij op welke wijze geveegd wordt. 

Belang van droog hout stoken

Stook alleen droog en onbehandeld loofhout. Naaldhout bevat hars wat weer extra teeraanslag veroorzaakt. Met vochtig hout kunt niet de volle energie uit uw hout halen. U verwarmt het water in het hout tot stoom. Dat is een zeer energieverslindend proces: u krijgt bovendien een onvolledige verbranding en er blijft bijna geen energie meer over om u te verwarmen.
Behandeld hout (b.v. palletten en multi-boardplaten) bevat dikwijls giftige en kankerverwekkende stoffen die bij verbranding vrijkomen in het milieu. Bovendien zorgen de chemicaliën voor extra teeraanslag in de schoorsteen wat de kans op schoorsteenbrand verhoogd. Gebruik bij voorkeur loofhout dat minstens 3 jaar op een droge en goed verluchte plaats heeft kunnen drogen. U zult zien dat u veel minder verstookt.

Bent u verzekerd tegen schoorsteenbrand?

Heeft u een brandverzekering (opstal) afgesloten dan bent u verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd was. Vraag bij uw tussenpersoon of verzekeraar informatie over de polisvoorwaarden.

Werkwijze

Wij hebben met u een afspraak gemaakt en komen op de afgesproken dag en tijd bij u langs. Wij bekijken ter plekke of uw kachel van bovenaf geveegd moet worden of van onderaf.  
Ook bekijken wij of uw rookkanaal en kachel nog in goede conditie zijn, zodat u weer kunt stoken. Zijn er mankementen gevonden dan bespreken we dat met u een geven wij u ter plaatse advies hoe u kachel en /of rookkanaal gerepareerd kan worden of vervangen moet worden. Wij maken dan een passende offerte voor u.

Interesse?

Bel 0591-230004 of neem contact op via ons contactformulier