Rookkanaal dakpannen
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Opbouw Dubbelwandig rookkanaal bij betonnen vloeren

Belangrijk en goed om te weten
Er zijn in de meeste gevallen en paar optie waar een Dubbelwandig rookkanaal geplaatst kan worden.
  • Dubbelwandig rookkanaal geplaatst door houten vloeren.
  • Dubbelwandig rookkanaal door betonvloeren.
  • Dubbelwandig rookkanaal door een plat dak
  • Dubbelwandig rookkanaal in een blokhut/ overkapping
  • Dubbelwandig rookkanaal in een woonboot /Ark
Als u een STB dubbelwandig rookkanaal gaat plaatsen moet u met een aantal factoren rekening houden.

Zodra u een doorvoer maakt in uw houten verdieping vloer moet u er rekening mee houden dat de pijp ook heet kan worden.Als u het gat uitzaagt moet u ervoor zorgen dat het gat altijd minimaal 6 cm rondom de pijp vrij is en geen contact kan maken met de vloer of andere brandbare materialen.Ook glaswol of steenwol met papierlaag moet u op een redelijke afstand van de dubbelwandige pijp vrijhouden. Om het nog wat veiliger te maken kunt u ook gebruik maken van een brandseparatie set te gebruiken onder de verdieping steun.

Ook in het dakbeschot moet u een afstand tussen de pijp en het beschot een ruimte laten van minimaal 6 cm. Zodra de pijp door het beschot is geplaatst kunt u het weer terug isoleren met steenwol (geen glaswol, pur of steenwol met papier). Er wordt veelal beweerd dat elk Dubbelwandig rookkanaal omkokerd moet worden met duur promatect. STB dubbelwandige rookkanalen hoeven niet altijd omkokerd te worden als het maar geplaatst wordt volgens de voorschriften van STB

De voorschriften zijn dat er geen licht ontvlambare materialen op een afstand van 7 cm tegen het rookkanaal kunnen en mogen komen. Ook al zal dit in de praktijk toch gebeuren, dit in de meeste gevallen geen groot gevaar kan opleveren. Om toch de risico gevallen helemaal uit te sluiten zoals monumentale panden, kinderkamers, oude stoffige ruimtes adviseren wij om een toch een koker om het dubbelwandig rookkanaaal zetten. Dit kan gewoon met alle materialen die bestemd zijn voor een normale omkokering gipsplaten, hout , vermacel , promatect of andere plaatmaterialen. Het enige waar u rekening mee moet houden dat u altijd een afstand houdt van minimaal 7 cm tussen de dubbelwandige pijp en het te bouwen koker materiaal. Er wordt beweerd dat ISOduct het enige dubbelwandig rookkanaal is die niet omkokerd behoeft te worden. In de plaatsing voorschriften staat vermeld dat er een afstand genomen moet worden van 1 cm tussen het dubbelwadig rookkanaal en het brandbare materiaal. Dit betekend dat ook bij een ISOduct of en alle andere dubbelwandige rookkanalen opgepast moet worden met de veiligheid en de plaatsing voorschriften. Ook bij dit soort merken mogen geen licht ontvlambare materialen in aanraking kunnen komen met het dubbelwandig materiaal.

Wilt u er zeker van zijn dat de installatie van ons STB-rookkanaal naar behoren en op een veilige manier geplaatst wordt, twijfel niet en laat het plaatsen door een vakman uit ons bedrijf.

Ook al heeft u het beste of duurste rookkanaal die u maar kunt bedenken, het plaatsen blijft altijd specialistisch werk.
Ook het dubbelwandig rookkanaal blijft pas veilig als u het ieder jaar laat controleren en vegen door ons of een schoorsteenveger naar uw eigen keuze. Dit is wat de meeste verzekeraars ook eisen van u en zelfs verplichten. Voor goede informatie hierover kunt u ons of uw verzekering altijd informeren.

Volgende stap